МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВЕБІНАРІВ

Вебінар (від англ. web and seminar, webinar) – це технологія, яка забезпечує проведення освітніх заходів у режимі онлайн і надає інструменти для електронної співпраці та комунікації учасників. Учасники вебінару фізично знаходяться в різних місцях, а їх взаємодія забезпечується завдяки активному застосуванню засобів аудіо- та відео- обміну даними і спільної роботи з різноманітними об’єктами. Для приєднання до вебінару учасники можуть використовувати комп’ютери, ноутбуки, планшети, смартфони.


Технологія вебінарів може бути використана для організації таких видів діяльності:

 • Лекція.
 • Практичне, семінарське заняття.
 • Консультація.
 • Онлайн-конференція.

Для проведення лекцій онлайн з використанням системи Webex Meetings. Викладач має можливість продемонструвати екран, презентацію, створити невеликі опитування для отримання зворотного зв’язку від студентів, створити запис вебінару та в подальшому розмістити його в ЕНК. Також викладач має можливість записувати відеолекції шляхом демонстрації презентації та запису цього процесу.

Важливою педагогічною складовою в організації та проведенні вебінарів як практичного або семінарського заняття є інтерактивність та постійна комунікація з учасниками. Інтерактивність вебінару може бути забезпечена декількома методами організації вебінару: тестування, онлайн опитування учасників, візуалізація обговорення, робота в групах, обмін файлами, функція запису та поширення змісту вебінару.

Важливою можливістю є інтеграція вебінарів з календарем для того, щоб завчасно автоматично надсилати всім учасникам нагадування щодо дати та часу вебінару.

Тема та зміст вебінару. Для того, щоб учасники орієнтувались, які саме питання будуть розкриті під час вебінару варто сформулюйте чіткий зміст вебінару та надішліть студентам завчасно разом із запрошенням для приєднання до вебінару.

Тестування до вебінару.  Ви можете використовувати тестування в будь-який момент вебінару: перед початком – для актуалізації знань учасників з відповідної теми; в середині або в кінці  – для перевірки рівня засвоєння матеріалу. Webex Training дозволяє встановлювати максимальну кількість балів за проходження тесту, а також редагувати шкалу оцінювання. Webex Training пропонує такі типи питань:

 • Множинний вибір (з однією або кількома правильними відповідями)
 • Есе
 • Заповнення пропусків
 • Правильно/Неправильно

Поради:

 1. Готуйте питання до тестів заздалегідь та надішліть адміністратору, щоб створити тести до початку вебінару;
 2. Кількість питань не повинна бути великою, а умови – об’ємними, щоб вебінар не перетворився на онлайн-тестування;
 3. Враховуйте, що відповіді на питання не повинні займати багато часу учасників, адже це впливає на загальну тривалість вебінару.

Онлайн-опитування учасників для отримання зворотного зв’язку. Під час вебінару або після його завершення можна організувати онлайн-опитування, де всі учасники мають надати відповідь на одне або кілька запитань. Онлайн-опитування може проводитися з метою актуалізації опорних знань з теми, узагальнення матеріалу чи мотивації учасників до активної участі в якості слухачів. Ви можете зберегти результати опитувань у Webex для подальшого завантаження та використання.

Поради:

 1. Потурбуйтесь про чітке формулювання питань.
 2. Будуйте питання таким чином, щоб вони не вимагали розлогої відповіді учасників.
 3. Плануйте заздалегідь час на опитування під час вебінару.

Візуалізація обговорення з використанням презентації, демонстрації робочого столу комп’ютера та додатків.  Доповідь під час вебінару можна візуалізувати за допомогою презентацій, зображень свого робочого столу та роботи в певних додатках. Візуалізація вебінару може також забезпечуватись і використанням інструменту «Дошка». Учасники теж можуть ділитися своїми матеріалами, якщо надати їм роль презентера, проте одночасно презентером може бути лише один учасник. Всі зміни автоматично оновлюються.

Поради:

 1. Спонукайте учасників використовувати чати та відповідні графічні об’єкти (смайли) для реагування на візуалізацію;
 2. Узгоджуйте заздалегідь виступи інших учасників у якості презентерів.

Обмін файлами під час спільної роботи. Webex Training дозволяє завантажувати в загальний чат різноманітні типи файлів, включаючи відео. Учасники мають право перегляду цих файлів, організатор та доповідач можуть робити примітки в онлайн-режимі за допомогою інструменту “Дошка”. Організатору та доповідачеві також доступні функції демонстрації свого екрану, веб-браузера, роботи окремих програмних продуктів, білої дошки.

Поради:

 1. Готуйте та впорядковуйте всі необхідні матеріали заздалегідь, щоб не виникала необхідність шукати їх під час вебінару;
 2. Намагайтеся не використовувати занадто об’ємні файли;
 3. Розраховуйте час на роботу з файлами;
 4. Формулюйте конкретні завдання для учасників.

Робота в групах. Для організації групової роботи студентів потрібно скористатись вкладкою “Робота в групах” (Breakout) у рядку меню Webex Training. Можна об’єднувати студентів у групи, надавати групам окремі завдання, обмежувати час на роботу, переглядати результати.

Поради:

 1. Ретельно плануйте час на групову роботу.
 2. Давайте чіткі завдання та інструкції.
 3. Передбачайте, в якій формі мають бути представлені результати спільної роботи.

Функція запису вебінару. Організатор вебінару може здійснити запис вебінару, який автоматично зберігається у хмарі Webex. Це дозволяє надалі використовувати запис вебінару в ЕНК або завантажити його на комп’ютер. Записи вебінарів студенти можуть переглядати у зручний час для кращого опанування матеріалу чи аналізу заняття.

Консультація може бути організована як персональна кімната викладача у системі Webex, що має стале посилання (яке додається в ЕНК). Викладач призначає час консультацій для студентів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *