Команда Центру технологій дистанційного навчання

Терлецька Тетяна Сергіївна

Молодший науковий співробітник
Центру технологій дистанційного навчання
НДЛ цифровізації освіти

t.terletska@kubg.edu.ua
(044) 485-20-87

Ратушний Олександр Григорович

Фахівець технічних засобів навчання
Центру технологій дистанційного навчання
НДЛ цифровізації освіти

o.ratushnyi@kubg.edu.ua
(044) 485-20-87