Про Центр

Центр технологій дистанційного навчання є структурним підрозділом НДЛ цифровізації освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Мета діяльності Центру:

  • забезпечення співробітників Університету ресурсами для цифровізації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання;
  • надання викладачам Університету інформаційної, організаційної та технічної підтримки щодо створення сучасних навчальних відеоматеріалів (відеолекцій, вебінарів, скрінкастів, відеоінструкцій, онлайн-конференцій);
  • моніторинг та адаптація світового досвіду використання інструментів e-learning.

Основні завдання Центру:

  • забезпечення роботи студій дистанційного навчання;
  • проведення майстер-класів та онлайн-занять для викладачів щодо підготовки, створення (запису, монтажу) та впровадження відеоматеріалів (відеолекцій, вебінарів, скрінкастів, відеоінструкцій, онлайн-конференцій);
  • консультування з приводу організації e-learning, електронної співпраці та комунікації з використанням програмного забезпечення WebEx;
  • проведення наукових досліджень з питань e-learning;
  • розробка екосистеми неперервного підвищення кваліфікації викладачів.